PUG

 

ikimokyklinio ugdymo tikslai

  1.  SAUGOTI IR STIPRNTI VAIKO PSICHINĘ IR FIZINĘ SVEIKATĄ, GEBĖJIMUS, TENKINTI FIZINIUS, SOCIALINIUS, EMOCINIUS IR INTELEKTINIUS  JO POREIKIUS.
  2. SIEKTI, KAD VAIKAS JAUSTŲSI SAUGUS IR LAISVAS.
  3. PADĖTI VAIKUI PAJUSTI SAVO GALIMYBES IR VERTĘ.
  4. PADĖTI FORMUOTIS BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMA ĮGŪŽIAMS.
  5. SUDARYTI SĄLYGAS PERIMTI TAUTOS KULTŪROS PAGRINDUS: KALBĄ, DORINES, ESTETINES NUOSTATAS, VERTYBES, PAPROČIUS, TRADICJAS IR KT. PLĖSTI VAIKO SUPRATIMĄ APIE KITŲ KRAŠTŲ ŽMONES, GAMTĄ, KULTŪRĄ.
  6. PASTEBĖTI IR STENGTIS IŠLYGINTI PSICHINIUS, FIZINIUS, KULTŪRINIUS VAIKO VYSTYMOSI NUKRYPIMUS, TRŪKUMUS.

PUG gyvenimo akimirkos: